Η Έδρα μας


Η έδρα της εταιρείας ξεκίνησε σε ένα μισθωμένο ακίνητο, το οποίο κάλυπτε μόνο τις ανάγκες ενός γραφείου αποκλειστικά παραγγελιοληψίας. Στη συνέχεια μεγαλώνοντας σαν εταιρεία ταυτόχρονα με το εύρος της δουλειάς, ανέλαβε και την διανομή των προϊόντων τους μέσα από μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών.

Τον Αύγουστο του 1995 η εταιρεία μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εντός της πόλεως που περιλαμβάνουν γραφεία 80 m2, με αποθήκη 300 m2 και ένα θάλαμο ψυγείου συντήρησης.

Οι ραγδαίες όμως εξελίξεις στο εμπόριο και ο διαρκής αυξανόμενος ανταγωνισμός, απαιτούν συνεχείς επενδύσεις. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2000, η εταιρεία αφού έχει επενδύσει στην ανοδική πορεία της και στην διαρκή προοδευτική τάση της, μεταφέρεται ξανά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων.

Σε γήπεδο 7 στρεμμάτων, υπάρχουν εγκαταστάσεις που αποτελούνται από 900 m2 αποθηκευτικό χώρο ξηρού φορτίου, 110 m2 κλιματιζόμενου χώρου, δύο θαλάμους-ψυγεία συντήρησης 140 m3, και ένα θάλαμο ψυγείου βαθιάς κατάψυξης 230m3. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν γραφεία αποθήκης (60 m2) και στον πρώτο όροφο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (200 m2), με τη διοίκηση και τη μηχανογράφηση της επιχείρησης.